2013, jaargang 37

Hyperseksualiteit en DSM-5

 • Auteur(s)
  Gertjan van Zessen
 • Show to public
  Yes
Beschouwing. ‘Seksverslaving’ is een aandoening die we toenemend zien in de klinische praktijk. Het gaat om een buitengewoon lastig te definiëren probleem. Naar aanleiding van…
Beschouwing. De beschrijving van de seksuele disfuncties bij mannen in DSM-5 lijkt, in vergelijking met de vrouwelijke disfuncties, relatief weinig veranderd ten opzichte van DSM-IV-TR.…
Beschouwing. In het psychiatrische classificatiesysteem de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) wordt bij de Seksuele pijnstoornis een onderscheid gemaakt tussen dyspareunie en…

DSM-5: food for thought

 • Auteur(s)
  Peter Leusink
 • Show to public
  Yes
Redactioneel.
Beschouwing. In de DSM-5 worden seksuele stoornissen gedefinieerd als een heterogene groep stoornissen die gekarakteriseerd wordt door een klinisch significante verstoring in het vermogen om…
Beschouwing. DSM-5 verscheen in mei 2013. In deze psychiatrische classificatie worden de parafilieën en de parafiele stoornissen onderscheiden en worden de parafiele stoornissen geclassificeerd als een…
Beschouwing. Seksuele aversie (sexual aversion disorder) is als diagnostische categorie verwijderd uit de DSM-5. In deze bijdrage zullen we stilstaan bij de onderbouwing en consequenties van…
Beschouwing. De vraag of een genderidentiteitsdiagnose in de vijfde editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), het classificatiesysteem van de American Psychiatric…
Uit de beperkte literatuur over gezinnen van jeugdige zedendelinquenten komt, veelal op basis van casestudies, naar voren dat deze gezinnen complex en disfunctioneel zijn. De…
Een abortusbehandeling kan beschouwd worden als een noodoplossing bij falende anticonceptie. De vraag is welke anticonceptie vrouwen hebben gebruikt voorafgaand aan een abortus provocatus lege artis…

Typologieën van seksuele moord: een literatuurstudie

 • Auteur(s)
  Mieke Goyens, Iris Roncada, Bram Van der Meer, Luk Gijs
 • Show to public
  Yes
Op basis van een literatuurstudie wordt een overzicht gegeven van de typologieën van seksuele moord. Een onderscheid wordt gemaakt tussen algemene typologieën, die gelden voor…

Seksualiteit en EFT

 • Auteur(s)
  Petra Deij, Judith van Verseveld
 • Show to public
  Yes
Casusbespreking. Uit diverse internationale onderzoeken blijkt dat er een duidelijk verband is tussen de manier waarop iemand gehecht is en diens seksueel gedrag. Hieruit volgt…

Aseksualiteit: empirische bevindingen en theoretische perspectieven

 • Auteur(s)
  Ellen Van Houdenhove, Luk Gijs, Guy T’Sjoen, Paul Enzlin
 • Show to public
  Yes
Beschouwing. In dit tweede artikel van een tweeluik over aseksualiteit wordt dieper ingegaan op empirische bevindingen entheoretische perspectieven met betrekking tot aseksualiteit. De aseksuele populatie wordt…
Beschouwing. De chirurgische behandeling van aandoeningen met chronische buik- en bekkenpijn is net als bij acute buikpijn initieel gericht op het wegnemen van de oorzaak. Adhesies…

ISSUES