Angsten als gevolg van traumatische incestervaringen : behandelingsfilosofie en -praktijk van het Team Seksueel Misbruik te Maastricht

  • Auteur:
    G. Roelofs
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel beschrijft een verklaringsmodel voor het ontstaan en het in stand houden vnn incest, waarbij vooral de nadruk ligt op de interactie van factoren op macro-, meso- en microniveau. Daarna wordt aan de hand van drie therapiemodellen verduidelijkt welke normen en waarden in het Maastrichtse Team Seksueel Misbruik gehanteerd worden en welke implicaties dat heeft voor de therapie. Er zal dieper ingegaan worden op individuele, groeps- en gezinsbehandelingen van slachtoffers en daders. Tenslotte worden drie criteria aangegeven die een positieve attitude ten opzichte van seksuele opvoeding afgrenzen tegenover traumatiserend seksueel gedrag.

Meer in deze categorie:

ISSUES