Behandeling van seksuele problemen in de eerstelijn, de tweedelijns somatische gezondheidszorg of de tweedelijns GGZ?

  • Auteur:
    Jos Vroege, Hermen Lotgerink, Kees van der Rhee, Mintsje Tanis-Nauta, Willibrord Weijmar Schultz
  • Pdf openbaar:
    Yes

In ‘Seksualiteitshulpverlening in Nederland’ werd gepleit voor de vorming van op reguliere wijze gefinancierde ‘seksuologische centra in de eerstelijn’, ‘poliklinieken seksuologie nieuwe stijl’ in Academische en niet-Academische Ziekenhuizen en ‘multidisciplinaire seksuologische teams’ in regionale GGZ-instellingen. Uit cijfers verzameld tijdens twee door ZonMw gefinancierde ontwikkelprojecten blijkt dat bij de poliklinieken seksuologie nieuwe stijl in het UMCG en het MCL, en bij de multidisciplinaire seksuologische teams van Parnassia en Altrecht, ook cliënten worden gezien die bij seksuologische centra in de eerstelijn behandeld hadden kunnen worden. Het percentage cliënten dat in principe in aanmerking komt voor behandeling bij een multidisciplinair seksuologisch team in een regionale GGZ-instelling, blijkt bij de poliklinieken seksuologie nieuwe stijl in het UMCG en het MCL echter groter dan het percentage dat in principe in aanmerking komt voor behandeling in een seksuologisch centrum in de eerstelijn.

ISSUES