Jeugdige daders van groepszedendelicten First-offenders in de leerstraffen van de Rutgers Nisso Groep

  • Auteur:
    Mechtild Höing, Marianne Jonker, Willy van Berlo
  • Pdf openbaar:
    Yes

Nederlandstalig onderzoek naar jeugdige daders van zedendelicten die in groepsverband gepleegd zijn, beperkt zich voornamelijk tot de groep daders die een forensisch-psychiatrisch onderzoek hebben gehad en/of daders van ernstige of herhaalde zedendelicten. Het aantal onderzochte groepsdaders in deze studies is over het algemeen klein. Jongeren die voor het eerst met justitie in aanraking komen en waarbij het delict minder zwaar wordt ingeschat bleven tot nu toe buiten beeld. De Rutgers Nisso Groep voert sinds 1985 leerstraffen uit voor jeugdige zedendelinquenten die tot deze laatste groep daders behoren. Dit artikel verschaft achtergrondgegevens op basis van registratiegegeven  van 175 groepsdaders die een leerstraf seksualiteit hebben gevolgd en biedt daarmee een aanvulling op eerdere onderzoeksliteratuur over jeugdige groepsdaders. Overeenkomsten en verschillen tussen beide groepen worden besproken

Meer in deze categorie:

ISSUES