Toenaderingsgedrag van adolescenten en de daarop gerichte seksuele relationele vorming

  • Auteur:
    W. de Regt
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op de analyse van Straver en De Boer, zoals te vinden in hun rapport 'Toenaderings-gedrag van jongens en meisjes'. De auteur dat het proces van contact zoeken van jongeren sociaal gedrag is, dat niet vanzelf tot ontwikkeling komt, maar aangeleerd en bestuurd kan worden. Hij geeft een puntsgewijze opsomming van de aspecten die in de ontwikkeling van toenaderingsgedrag te onderscheiden zijn, bespreekt deze aspecten en daarnaast ook de invloed van de omgeving, en formuleert tot slot dertien punten waarop opvoeders en vormingswerkers jongeren kunnen helpen hun mogelijkheden te ontwikkelen.

Meer in deze categorie:

ISSUES