Van individuele beslissers tot risicomanagers. Een sociaal-wetenschappelijk perspectief op hiv-preventie bij jongeren

  • Auteur:
    Hans Neefs
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel wordt de bijdrage van recent sociaal-wetenschappelijk onderzoek van het voorbije decennium met betrekking tot het thema van (on)veilig vrijen besproken. Er wordt geargumenteerd dat de onderzoeksaandacht in het voorbije decen­nium is verruimd van individuele gedragsdeterminanten naar de ruimere sociale context waarin seksueel 'risicogedrag' zich voordoet. Deze inhoudelijke verruiming is grotendeels het gevolg van de inbreng van sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat zich kritisch positioneerde ten aanzien van het gevestigde psychologische gedragsonderzoek. Vervolgens wordt de vraag gesteld welke de implicaties van deze evolutie zijn voor de preventie van hiv bij jongeren in Vlaanderen.

ISSUES