Bekkenfysiotherapie als behandeling voor erectiestoornissen

  • Auteur:
    Marijke van Kampen, Willy De Weerdt, Hubert Claes, Hilde Feys, Mira De Maeyer, Hendrik Van Poppel
  • Pdf openbaar:
    Yes

Achtergrond en doel. De betrokkenheid van de bekkenbodemspieren in het erectieproces werd minimaal onderzocht. Het doel van deze studie was om het effect en de risicofactoren van bekkenfysiotherapie na te gaan voor mannen met erectiestoornissen. Proefpersonen en methode. Eenenvijftig mannen met erectiestoornissen werden behandeld met bekkenbodemspieroefeningen, biofeedback en elektrostimulatie. Er was geen controlegroep. Resultaten. De resultaten van de interventie kunnen als volgt samengevat worden: 24 mannen (47%) bereikten opnieuw een normale erectie, 12 (24%) boekten vooruitgang maar de erectie was niet altijd voldoende voor penetratie en 6 mannen (12%) vertoonden geen enkele verbetering. Negen mannen (18%) beëindigden de therapie niet. Risicofactoren die het effect van de behandeling beïnvloedden werden nagegaan. De meest positieve resultaten van bekkenfysiotherapie werden behaald bij mannen met vasculaire stoornissen. Discussie en conclusie. Fysiotherapie is een niet-invasief alternatief voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen veroorzaakt door vasculaire stoornissen.

ISSUES