Seksueel gedrag van kinderen: een kwantitatief onderzoek onder moeders

  • Auteur:
    P.T. Cohen-Kettenis, T. Sandfort
  • Pdf openbaar:
    Yes

Via een schriftelijke enquête in het tijdschrift "Ouders van Nu" werden gegevens over diverse aspecten van kinderseksualiteit verzameld. Het betreft observaties van 648 moeders van het gedrag van hun oudste kind. Deze kinderen variëren in leeftijd van 0 tot 12 jaar. Seksueel gedrag blijkt als samenhangend construct goed meetbaar. Kinderen verschillen in de mate waarin zij seksueel gedrag vertonen. Daarnaast worden niet alle gedragingen in gelijke mate gerapporteerd. 'Volwassenen' aandoend seksueel gedrag is zeldzaam, maar niet geheel afwezig in deze leeftijdsgroep. Er werden significante, maar lage verbanden gevonden tussen kenmerken van de moeders en het geobserveerde gedrag van de kinderen: moeders die een meer open lichamelijke omgang met het kind hebben en moeders die meer positieve opvattingen hebben over seksualiteit rapporteren meer seksueel gedrag.

ISSUES