Theorievorming over genderidentiteit en genderincongruentie

  • Auteur:
    Baudewijntje P.C. Kreukels & Thomas D. Steensma
  • Pdf openbaar:
    No

Door de jaren heen werd onderzoek naar de ontwikkeling van genderidentiteit en genderincongruentie steeds uitgevoerdDoor de jaren heen werd onderzoek naar de ontwikkeling van genderidentiteit en genderincongruentie steeds uitgevoerdvanuit een bepaald perspectief dat gedurende de betreffende periode het meest in zwang was. In de jaren70 van de vorige eeuw lag de nadruk op nurture en werd er vooral gekeken hoe factoren in de opvoeding bijdroegenaan de ontwikkeling van genderidentiteit. De laatste decennia was er juist vooral aandacht voor nature en richtte hetonderzoek vanuit dat perspectief zich vooral op de neurobiologische achtergrond van genderincongruentie. In ditartikel bespreken we het onderzoek vanuit deze verschillende perspectieven. Tevens behandelen we de uitdagingenvan het samenbrengen van deze verschillende perspectieven in het onderzoek naar genderidentiteitsontwikkelingmet het doel te komen tot een integratief biopsychosociaal model van genderincongruentie.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES