Moet de verpleeghuisarts het nog leren?

  • Auteur:
    E. Vonk
  • Pdf openbaar:
    Yes

In verpleeghuizen is nog niet veel belangstelling om seksualiteit te bespreken. De auteur gaat in op de houding die mensen hebben t.o.v. seksualiteit van ouderen en op de houding van de verpleeghuisarts in het bijzonder, een houding die als vermijdend wordt omschreven. De invloed die deze houding kan hebben op patiënten werkt ze uit. De verpleeghuisarts heeft op het gebied van seksualiteit in haar ogen een taak. Ze licht toe dat de verpleeghuisarts niet alleen te maken heeft met de patiënt maar ook met de invloed van de sociale omgeving.

ISSUES