Zelfbeoordeling van genitale sensaties en lichaamsperceptie bij vrouwen; de constructie van twee vragenlijsten

  • Auteur:
    H.B.M. van de Wiel, W.C.M. Weijmar Schultz, I.W. Molenaar, P. Vennix, H. Beens, D. Vessies
  • Pdf openbaar:
    Yes

Doel van deze studie was om, in het kader van onderzoek naar de seksuele gevolgen van gynaecologisch oncologische behandeling, te komen tot een betrouwbare operationalisatie van het concept (aan seksuele opwinding gerelateerde) "genitale sensaties" en van het concept "lichaamsbeleving". De genitale sensaties werden geoperationaliseerd met behulp van een viertal subschalen: genitale sensaties tijdens seksuele opwinding, genitale sensaties tijdens orgasme, het vermogen zelf opwinding en orgasme te induceren en negatieve sensaties tijdens geslachtsgemeenschap. Lichaamsbeleving werd geoperationaliseerd met behulp van twee subschalen: een voor het belang dat vrouwen aan bepaalde lichaamsaspecten hechten en een voor de mate van aantrekkelijkheid van bepaalde lichaamsaspecten. De gegevens van bijna 200 afnames bij 59 gynaecologische patiënten en 60 niet-patiënten werden met verschilllende statistische technieken geanalyseerd. De resultaten laten zien dat alle aanvankelijke subschalen, met weglating van enkele items, redelijke tot goede schalen vormen met uitzondering van de subschaal voor negatieve sensaties tijdens geslachtsgemeenschap. Op exploratieve basis werd bovendien nog een nieuwe, zeer betrouwbare (alfa=.90), unidimensionele en cumulatieve schaal ontwikkeld die het wat bredere concept "seksuele opwindbaarheid" lijkt te dekken.

ISSUES