Variaties in relaties. De attitudes rond consensuele non- monogamie in Vlaanderen en Brussel: gender- en generatieverschillen

  • Auteur:
    Aurelie De Coster, Kimm Dupont, Sayira Maruf , Veronique Becue, Ellen Verheyen & Els Elaut6.=
  • Pdf openbaar:
    No

Samenvatting

Monogamie is de gouden standaard in ons relationele leven. Onderzoek naar diverse relatievormen zoals consensuele non-monogamie (CNM) is dan ook beperkt. Het doel van deze kwantitatieve studie is om een beeld te geven over de attitudes van de inwoners van Vlaanderen en Brussel ten opzichte van CNM relaties. Als onderdeel van een ruimer on- derzoek, focust dit werk op de verschillen in attitudes tussen verscheidene genders en generatiegroepen. Er is gebruik gemaakt van een online vragenlijst met als subonderdelen de Consensual Non-Monogamy Attitude Scale (CNAS), de Willingness to engage in CNM (WTE) en de Sociosexual Orientation Inventory-Revised (SOI-R). De steekproef bestaat uit 6850 personen, waarvan 46,7% mannen, 51,6% vrouwen en 1,5% non-binaire personen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 38,6 jaar. Van deze steekproef heeft 35,2% reeds ervaring met een CNM relatie. Mannen verto- nen een positievere houding ten opzichte van CNM dan vrouwen, alsook meer bereidheid tot engagement in CNM dan vrouwen. Deelnemers behorende tot generatie X (41- tot 56-jarigen) hebben over het algemeen een positievere attitude en meer bereidheid om deel te nemen aan CNM dan andere generaties. Er is geen direct effect van leeftijd op de attitude ten aanzien van CNM relaties gevonden, maar de attitude wordt wel gemedieerd door het al dan niet voorkomen van een CNM relatie in de persoonlijke voorgeschiedenis. Ondanks de beperkingen, werpt deze explora- tieve studie een eerste licht op de verschillen in attitudes tussen genders en verschillende generatiegroepen en geeft het een aanzet tot longitudinaal en uitgebreider onderzoek betreffende dit onderwerp.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken.

Wachtwoord vergeten?

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

ISSUES