Recidive van jeugdige zedendelinquenten na residentiėle behandeling

  • Auteur:
    Jan Hendriks, Catrien Bijleveld
  • Pdf openbaar:
    Yes

Recidive van jeugdige zedendelinquenten werd onderzocht voor 114 jongens die tussen 1988 en 2001, na behandeling in verband met een zedendelict, Justitiėle Jeugdinrichting Harreveld verlieten. Gemiddeld verbleven de jeugdigen 2 jaar en 4 maanden in Harreveld. De mediane observatietermijn na ontslag bedroeg 6 jaar en 8 maanden. Ruim een kwart van de jongens recidiveerde binnen de follow-up periode naar een ernstig delict, zijnde een zedendelict (10%) of een gewelddadig niet-zedendelict (21 %), ongeveer een derde recidiveerde naar allerlei andere feiten, en 40% recidiveerde niet. Zedenrecidive blijkt samen te hangen met de eerdere keuze voor een (zeer) jong slachtoffer, classificatie door de instelling als obsessieve zedendelinquent, keuze voor een meisje buiten de eigen familie als slachtoffer en relatief weinig spijbelgedrag. In de eerste drie jaar na afloop van de behandeling vindt 90% van de zedenrecidive plaats. Geweldsrecidive hangt samen met de etnische achtergrond van de dader, de kwaliteit van de relaties met leeftijdgenoten, impulsiviteit, psychopathologie en classificatie door de instelling als opportunistische zedendader. Aandacht binnen Harreveld voor nadere differentiatie in de behandeling en verbetering van het nazorgtraject is wenselijk.

ISSUES