Uit de praktijk: erectiestoornissen als relatiestoornis

  • Auteur:
    H. Musaph
  • Pdf openbaar:
    Yes

Verslag van een anamnese van een echtpaar. De man is veertig jaar, lichamelijk gezond, maar lijdt sinds jaren aan een erectiezwakte bij zijn vrouw en aan een totale impotentia erigendi bij de vele jonge, ongehuwde vrouwen waarmee hij een relatie probeert aan te gaan. Deze jonge vrouwen zien enorm tegen hem op. De erectiezwakte blijkt psychogeen bepaald te zijn. Hij onderhoudt eeb betuttelende houding van zijn vrouw, waartegen hij in opstand komt, maar die hij kennelijk onbewust provoceert. Deze relatie is identiek aan die met zijn hem betuttelende moeder. Het promiscue gedrag kan worden gezien als een poging zich van de betutteling te ontdoen. De erectiestoornis kan als een relatiestoornis worden gezien, waarvan de infantiele wortels in een explorerende psychotherapie bloot gelegd en behandeld dienen te worden.

ISSUES