Seksualiteitsbeleving bij (lang) gedetineerden

  • Auteur:
    Ina Van Havere, Alfons Vansteenwegen
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit onderzoek werden 15 gedetineerden die reeds ervaring hadden met het ongestoord bezoek ondervraagd over hun seksualiteit. De resultaten tonen aan dat er nog steeds ambivalentie bestaat in de gevangenis wanneer het om seksualiteit gaat. Het ongestoord bezoek is wel geïmplementeerd, maar over de frequentie en de vormgeving ervan bestaat nog veel discussie.

ISSUES