Hoe beredeneerd is seksueel gedrag van jongeren?

  • Auteur:
    John de Wit, Linda Breeman, Liesbeth Woertman
  • Pdf openbaar:
    Yes

Sociaal-cognitieve modellen van gedrag hebben in de loop van de jaren bewezen zeer verdienstelijk te zijn in het voorspellen van veilig vrijgedrag. Tevens hebben deze modellen veelvuldig gediend als basis voor interventieprogramma's ter bevordering van seksueel risicogedrag. Dit artikel bespreekt de klassieke determinanten van gezondheidsgedrag aan de hand van het geĆÆntegreerde model van Fishbein (2000). Vervolgens plaatsen de auteurs enkele kanttekeningen bij de toepassing van sociaal-cognitieve modellen van gezondheidsgedrag op seksueel risicogedrag van jongeren. Deze kanttekeningen betreffen de culturele diversiteit van Nederlandse jongeren en het gegeven dat seksueel gedrag van seksueel weinig ervaren jongeren nog weinig beredeneerd gedrag is. De auteurs presenteren vervolgens een theoretisch model, de Sexual Behavior Sequence van Byrne (1977), waarmee het veilig vrijgedrag van jongeren naar de mening van de auteurs beter begrepen kan worden. De Sexual Behavior Sequence geeft de gelaagdheid in determinanten van seksueel gedrag weer en houdt rekening met het seksuele ontwikkelingsniveau van jongeren. Ten slotte introduceren de auteurs het concept seksueel zelfbeeld, hetgeen als extra determinant zou kunnen dienen voor de voorspelling van seksueel risicogedrag onder jongeren. Het seksueel zelfbeeld is naar de mening van de auteurs onderbelicht gebleven in onderzoek naar seksueel gedrag.

ISSUES