Seks, angst en pijn: een mediahype, een lekencommentaar, een feministisch proefschrift en de DSM

  • Auteur:
    Jelto Drenth
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel reflecteert op vier bronnen van informatie over dyspareunie en vaginisme. De tv-documentaire My fucking problem van Anne van Campenhout leidde tot een forumdiscussie onder leiding van Sophie Hilbrand, waarna Esther Polak reageerde met een persoonlijk commentaar in Opzij. Het derde onderdeel is een uitvoerige boekbespreking over Wenn Sex schmerzt van de Weense feministische onderzoekster Julia Riegler. Tenslotte wordt er stilgestaan bij de sterkten en zwakten van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek over dyspareunie, met in het bijzonder een uitwijding over het dispuut over de DSM-5-definitie van seksuele pijn- en penetratieproblemen van vrouwen.

ISSUES