Seksualiteitsbeleving bij vrouwen met een lichamelijke handicap

  • Auteur:
    I. Jans
  • Pdf openbaar:
    Yes

Een aantal hypothesen omtrent de seksualiteitsbeleving van vrouwen met een lichamelijke handicap wordt getoetst: 82 vrouwen met en 85 vrouwen zonder een lichamelijke handicap vulden een uitgebreide vragenlijst in, die naast een sectie Algemene Gegevens meetschalen bevatte voor Seksuele Aanvaarding, Psychoseksuele Stimuleerbaarheid, Seksuele Motivatie en Algemene Seksuele Voldoening. Er werd ook kort gepeild naar seksuele kennis en ervaring. Bovendien werd voor elk van deze variabelen nagegaan of de beginleeftijd van de handicap een betekenisvolle rol speelt. Er werd vastgesteld dat vrouwen met een handicap een meer afwijzende attitude hebben ten aanzien van seksualiteit, minder seksuele kennis en seksuele ervaring en dat zij minder tevreden zijn omtrent hun seksualiteitsbeleving dan niet-gehandicapte vrouwen. Beide groepen vrouwen vrschillen niet van elkaar met betrekking tot seksueel verlangen en fantaseren en hebben een even grote seksuele motivatie.

ISSUES