1988, jaargang 12

Anorexia nervosa: recente inzichten betreffende ontstaan en therapie

 • Auteur
  W. Weeda-Mannak, J.J. van der Werff ten Bosch
 • Pdf openbaar
  Yes
Anorexia nervosa, zelf-opgelegde voedselbeperking, is een multidimensioneel ziektebeeld. Zowel biologische, psychologische als ook socio-culturele factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan en het voortduren van de…

Idealen rondom de opleiding tot seksuolo(o)g(e)

 • Auteur
  P. Smits
 • Pdf openbaar
  Yes
De opleiding tot seksuoloog wordt benaderd vanuit de problematische identiteit van 'de seksuoloog'. Deze identiteit wordt in vraag gesteld voor de seksuoloog als wetenschapper en…

Ontwikkelingen in de seksuologische praktijk

 • Auteur
  P. Cohen-Kettenis, W. Everaerd
 • Pdf openbaar
  Yes
In de afgelopen dertig jaar hebben sekstherapieën zich een belangrijke en eigen plaats in de therapeutische wereld verworven. Begonnen de eerste behandelingen bij beperkte streng…
De auteurs bespreken eerst de dilemma's die zich kunnen voordoen als men overweegt een man (eventueel een vrouw) die vanwege parafiele wensen bij een hulpverlener…

ISSUES