Eros...als de verdreven liefdesgod. Uitspraken over erotiek tijdens de psychotherapie

  • Auteur:
    I. van Krogten
  • Pdf openbaar:
    Yes

De 517 uitvoerig weergegeven therapiezittingen van een tiental neurotici met o. m. fobische klachten zijn nauwgezet onderworpen aan een onderzoek naar het vóórkomen van uitspraken over erotiek. Op basis van onze bevindingen concludeerden wij, dat het sensuele leven van deze patiënten voor zover verwoord bedroevend pover is of anders uitgedrukt: deze neurotici zijn geen erotici. Opvallend was, dat bij de analytisch georiënteer- de psychotherapieën meer over erotiek gesproken werd dan bij de Rogeriaans geikspireerde gesprekstherapieën. Dit bleek eveneens het geval te zijn voor het verwoorden van angst en agressie in psychotherapie, zoals door eerdere onderzoeken bij dezelfde groep patiënten werd vastgesteld. In navolging van Van Ussel beschouwen wij deze 'armzalige' resultaten vooral als de weerspiegeling van 'het Westers anti-seksuele syndroom'.

ISSUES