Psychotherapie met biseksuele mannen en vrouwen

  • Auteur:
    Leo Goetstouwers
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel komen een aantal onderwerpen aan bod waarmee biseksuele mannen en vrouwen zich kunnen melden voor psychotherapie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de klinische ervaring van de auteur en onderzoeksliteratuur op het gebied van biseksualiteit. Psychotherapeuten die met biseksuele cliënten werken, dienen oog te hebben voor de diversiteit van issues en problemen waarmee biseksuele mannen en vrouwen zich melden of waarmee zij kampen op hun weg naar erkenning van hun biseksuele gevoelens en/of oriëntatie. Het is belangrijk zich te realiseren als therapeut dat biseksuele cliënten zich kunnen melden met issues die niet afwijken van die waarmee ook andere cliënten zich doorgaans melden voor eenpsychotherapie, zoals angst, depressie, stress en relatieproblemen. Een deel van de biseksuele cliënten kampt verder met problemen die gaan over hun seksuele identiteit, hun coming out als biseksueel en de praktische en emotionele gevolgen die verbonden zijn aan het gegeven zowel op mannen als vrouwen te vallen. Een ander deel zal worstelen met de vraag zijn/haar seksuele oriëntatie te openbaren bij de start van een relatie of met die vraag geconfronteerd worden op het moment dat er al (lang) sprake is van een partner relatie met iemand van dezelfde of de tegenovergestelde sekse. Er wordt aandacht gevraagd voor de impact die het dichotome denken over seksuele identiteiten heeft op het persoonlijke niveau en de noodzaak daar rekening mee te houden tijdens een psychotherapie. Alternatieven worden aangereikt van waaruit biseksualiteit zichtbaar kan worden gemaakt en op een positieve en voor de cliënt bekrachtigende manier kan worden benaderd. Het artikel wordt afgesloten met een bespreking
van de praktische waarde en enige tekortkomingen van de belangrijkste psychotherapeutische scholen in het werken met
biseksuele mannen en vrouwen.

ISSUES