Het behandelbeloop van seksuele delinquenten in een TBS-kliniek: zes magere jaren?

  • Auteur:
    Selini Vlachos, Wim de Hoop
  • Pdf openbaar:
    Yes

De laatste jaren is er een toenemende vraag naar inzicht in de effectiviteit van de TBS-maatregel, onder andere opgelegd aan plegers van seksuele geweldsmisdrijven. Behandelevaluatieonderzoek naar TBS-gestelde seksuele delinquenten is echter zeer schaars. Deze gegevens vormden aanleiding om van patiënten van het Cluster Seksuele Delinquenten van FPC Veldzicht in de periode 1999 – 2005 retrospectief het behandelbeloop te onderzoeken. In deze periode bleek dat 23% van de patiënten reeds in een longstay-voorziening werd geplaatst. Vijfentwintig procent werd overgeplaatst naar een andere TBS- kliniek in het kader van een tweede behandelpoging vanwege het bereiken van onvoldoende behandelresultaten. Vooralsnog werd van 10% van de patiënten de TBS beëindigd. Kenmerken als psychopathie, een groot aantal eerdere veroordelingen en eerdere deserties correleerden met een minder gunstig behandelbeloop. Bij beschouwing van het behandelbeloop viel het hoge aantal ernstige incidenten op in de toch streng beveiligde kliniek. De resultaten van dit onderzoek worden besproken en er worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

ISSUES