Een poging tot alternatieve effectmeting binnen een mannentherapiegroep voor seksuele dysfuncties

  • Auteur:
    P.R.J. Beetsma, T.M. Terwindt
  • Pdf openbaar:
    Yes

Inhoudsanalyse is een methode - een manier van kijken - die in het seksuologische onderzoek tot nu toe weinig of niet is toegepast. De bruikbaarheid van de methode wordt getest in een semi-gestructureerde mannengroep. Het is een n = 7 studie geworden, waarbij het aantal uitspraken over satisfactie, gevoelens en inzicht als maat wordt gehanteerd voor het effect van de therapie. De auteurs bespreken de resultaten en de bruikbaarheid van de methode. Verder geven zij enige suggesties voor verbetering van de methode.

ISSUES