Travestie in heterorelaties

  • Auteur:
    Paul Vennix
  • Pdf openbaar:
    Yes

In een NISSO-onderzoek naar travestie werden 268 heteroseksuele travestieten met een vaste relatie geënquêteerd over de invloed van travestie op hun relatie. De houding van de partner ten aanzien van travestie is sterk afhankelijk van hoe zij van de travestie op de hoogte is gekomen. Gebrek aan openheid over travestie blijkt een van de hoofdoorzaken van scheiding. Aan diverse problemen van partners van travestieten wordt aandacht besteed. Het meest belangrijke probleem is vaak dat men buiten de partner niemand heeft met wie men erover kan praten. Over het geheel genomen zijn travestieten met een vaste relatie toch gelukkiger dan alleenstaanden. Het tegendeel is echter het geval wanneer men overwegend een vrouwelijke identiteit heeft. In heteroseksuele relaties heeft deze vrouwelijke identiteit te weinig ontplooiingsmogelijkheden. Slechts 74 van de 243 travestieten met kinderen hebben deze over travestie ingelicht. De redenen om het de kinderen al of niet te vertellen worden geëxploreerd. Daarnaast is nagegaan welke factoren van invloed zijn op de houding van kinderen ten aanzien van travestie. 

ISSUES