Anticonceptie en interactie; over de preventie van ongewenst zwangerschap

  • Auteur:
    J. Rademakers
  • Pdf openbaar:
    Yes

Presentatie van onderzoeksgegevens m.b.t. anticonceptiegebruik waarbij de interactie tussen de partners het belangrijkste aandachtspunt is. Daarbij wordt vooral ingegaan op een studie bij jongeren die specifiek vanuit het 'interactionele' perspectief was opgezet (Rademakers, 1990, 1991). Dat onderzoek heette 'De eerste kennismaking met anticonceptie' en maakte deel uit van het door WVC gesubsidieerde project 'Geboortenregelend Gedrag in Nederland' dat eind jaren tachtig door het NISSO werd uitgevoerd. Daarnaast worden ook gegevens uit enkele andere onderzoeken gepresenteerd waaruit het belang van de interactie voor het tot stand komen van effectief anticonceptiegebruik duidelijk wordt.

Meer in deze categorie:

ISSUES