Het wetenschappelijk onderzoek over homoseksualiteit (Deel II)

  • Auteur:
    B. Carlier
  • Pdf openbaar:
    Yes

In een tweede bijdrage over het wetenschappelijk onderzoek inzake homoseksualiteit schetst de auteur aan de hand van een reeks voorbeelden twee grote types van niet-medische aanpak: 1. beschrijvende onderzoekingen van een grotere populatie; 2. onderzoekingen naar de oorzaken van de maatschappelijke vijandigheid tegenover homoseksualiteit, die vaak aansluiten bij ruimer te situeren maatschappelijke en politieke theorieën. De ambivalente betekenis van het wetenschappelijk onderzoek wordt vermeld: enerzijds bevrijdend door betere kennis, anderzijds meewerkend aan de apartstelling van de categorie homoseksualiteit. Tot slot onderlijnt de auteur het belang van dit wetenschappelijk onderzoek voor algemene studie over seksualiteit en relaties, voor inzicht in de wisselwerking tussen wetenschappelijk werk en maatschappelijke attitudes, en voor een verduidelijking van de verbanden tussen wetenschap en emancipatorische strijd.

ISSUES