Seksualiteit en autisme

  • Auteur:
    P. van Bilsen, N. van Son-Schoones
  • Pdf openbaar:
    Yes

Door middel van een schriftelijke enquête onder 37 ouderparen en interviews met 14 ouders, 4 hulpverleners en 4 mannelijke autisten werd getracht inzicht te krijgen in de seksuele ontwikkeling van autisten tussen de 12 en 30 jaar oud en de consequenties daarvan voor alle betrokken partijen. Veel seksuele en daaraan gerelateerde problemen werden gerapporteerd die samenhingen met stoornissen in het sociaal functioneren, stoornissen in taal en spraak en met abnormale rigiditeit van autisten ("anxious desire for sameness"). Belangrijkste problemen waren: sociaal onacceptabel seksueel gedrag (bv. masturbatie in het openbaar), obsessief bezig zijn met seks, niet in staat zijn tot intieme relaties, seksueel misbruik van autisten, problemen bij het geven van seksuele voorlichting en het pijnlijk bewustzijn van normaal begaafde autisten dat ze anders zijn dan leeftijdsgenoten.

ISSUES