2019, jaargang 43, Nummer 1

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Jeugdige plegers van zedendelicten

 • Auteur(s)
  Chantal van den Berg, Zohra Lkasbi, Daniel Neves Ramos
 • Show to public
  No
Samenvatting Dit artikel geeft een overzicht van onderwerpen die in de afgelopen vijf jaar zijn verschenen in de empirische literatuur over jeugdige daders van zedendelicten.…

Een kritische blik op psychopathie en seksueel geweld

 • Auteur(s)
  Kasia Uzieblo, Eelco van Doorn
 • Show to public
  No
Samenvatting Psychopathie wordt beschouwd als een persoonlijkheidsstructuur bestaande uit interpersoonlijke, affectieve en gedragsmatige kenmerken. Psychopathie is een van de weinige persoonlijkheidsconstructen die een robuuste relatie…

Diagnostiek bij en behandeling van zedenplegers met een verstandelijke beperking: een stand van zaken

 • Auteur(s)
  Marije Keulen-de Vos, Jan Willem Van den Berg, Kasia Uzieblo
 • Show to public
  No
Samenvatting Diverse studies tonen aan dat forensische cliënten met een verstandelijke beperking (VB) relatief vaak zijn veroordeeld voor het plegen van zedendelicten in vergelijking tot…

De werkalliantie bij de behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

 • Auteur(s)
  Julia Wilpert, Els Van Daele, Kris Vanhoeck
 • Show to public
  No
Samenvatting Literatuur en praktijk kennen de werkalliantie tussen therapeut en cliënt een belangrijke rol toe voor het behandelresultaat van psychotherapie. Er is vooral onderzoek gedaan…
Samenvatting Het Good Lives model (GLM) heeft in de afgelopen jaren steeds meer bekendheid gekregen als behandelmodel voor Het Good Lives model (GLM) heeft in…

De preventie van seksueel kindermisbruik: daderpreventie in Nederland en Vlaanderen

 • Auteur(s)
  Minne De Boeck, Jules Mulder, Klaartje Schepers
 • Show to public
  No
Samenvatting Het grote aantal slachtoffers van seksueel kindermisbruik en de desastreuze gevolgen van het fenomeen wijzen op het belang van de preventieve benadering van de…

Een motivationeel model van seksueel delictgedrag en deviantie

 • Auteur(s)
  Wineke J. Smid
 • Show to public
  No
Samenvatting Ondanks de collectieve afkeer van seksueel delictgedrag in de samenleving en de grote aandacht ervoor, bestaat er nog geen algemeen geaccepteerd model voor de…

ISSUES