Zelfcontrole als conceptueel kader om mensen die drugs gebruiken tijdens seks te begrijpen en ondersteunen

  • Auteur:
    Tom Platteau, Eric Florence & John de Wit
  • Pdf openbaar:
    No

Samenvatting

Er zijn nog maar weinig interventies ontwikkeld om mensen te ondersteunen die middelen gebruiken tijdens seks. Wij conceptualiseren geseksualiseerd druggebruik, ook wel chemseks of farmacoseks genoemd, als een uitdaging voor zelfcontrole. Onze zelfcontrolebenadering kan richting geven aan de ontwikkeling van interventies om mensen effectief te ondersteunen bij het voorkomen, beperken of stoppen met farmacoseks. Effectieve zelfcontrole helpt om negatieve gevolgen te beperken of te verminderen via zelfhulp, peer support of professionele ondersteuning, aangeboden via persoonlijke counseling of digitale tools. Preventie en hulpverlening dienen bovendien afgestemd te worden op de verschillende domeinen die impact ondervinden van farmacoseks: fysieke gezondheid, seksuele gezondheid, professioneel functioneren en sociale relaties met partners, familie, vrienden en anderen.
Zelfcontrole kan mensen in staat stellen hun geseksualiseerd druggebruik aan te pakken, en de negatieve gevol- gen ervan te beperken. Zelfcontrole omvat het expliciet maken van doelen en het bepalen van strategieën om gedrag te stellen om deze doelen te bereiken, ondanks sterke verlangens gerelateerd aan farmacoseks. Onze aanpak om zelfcontrole van seksueel druggebruik te versterken omvat drie componenten: het stellen van doelen, het nastreven van doelen, en het beoordelen en bijstellen van doelen. Doelen moeten specifiek geformuleerd zijn, ambitieus maar realistisch, en afgestemd worden op de individuele behoeften en wensen. Doelen kunnen gericht zijn op aspecten van druggebruik, bescherming van de seksuele gezondheid en het beperken van negatieve gevolgen. Het nastreven van doelen impliceert het vertalen van doelen in concrete (korte termijn) acties in de richting van het doel. Tijdens de evaluatie- en aanpassingsfase van de doelen vergelijken mensen hun feitelijke met hun vooropgestelde gedrag, en kunnen ze deze doelen aanpassen op basis van deze reflectie.

 

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken.

Wachtwoord vergeten?

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

ISSUES