Gynaecologische kankers en seksualiteit

  • Auteur:
    G. Bos
  • Pdf openbaar:
    Yes

De invloed van gynaecologische kankers en de behandeling ervan zijn onvoorstelbaar ingrijpend. Allereerst doen zich lichamelijke gevolgen gelden: verlies van essentieel vrouwelijke organen en functies, gepaard gaand met verlies van seksuele functies. De psychische gevolgen zijn eveneens zeer ernstig en hebben uiteraard hun weerslag op de seksualiteitsbeleving. En vervolgens spelen culturele invloeden een grote rol. Juist door hun ongrijpbaarheid kunnen zij een uitermate negatieve uitwerking hebben op de kwaliteit van leven van patiënten en ex-patiënten.

Meer in deze categorie:

ISSUES