De nieuwe seksuele beheersingsmoraal

  • Auteur:
    E. Ketting
  • Pdf openbaar:
    Yes

Onder invloed van verscheidene sociaal-culturele veranderingen heeft de traditionele restrictieve seksuele moraal, die door de christelijke religie werd gedomineerd sterk aan betekenis ingeboet. Hoewel enige tijd verwacht of gehoopt, heeft dit niet geresulteerd in een totale bevrijding van de seksualiteit. Het wegvallen van de klassieke beheersingsmoraal heeft tot gevolg gehad dat seksueel gedrag en beleving zich veel meer hebben gevoegd naar de voornaamste sociale en culturele kenmerken van de modern-westerse samenleving, zoals de nadruk op individualiteit, keuzevrijheid en gelijkwaardigheid van partners, maar ook een concentratie op objectiveerbare aspecten en commercialiteit. Uit dat proces zijn nieuwe spanningen en problemen geëvolueerd welke de vraag doen rijzen of onze cultuur het kan stellen zonder een aparte seksuele moraal. Betoogd wordt dat sommige ontwikkelingen opgevat mogen worden als indicaties voor het verschijnen van een nieuwe seksuele moraal. In die moraal gaat het niet meer primair om onderdrukking van de seksualiteit als zodanig maar veeleer om beheersing van emotionaliteit.

Meer in deze categorie:

ISSUES