De partnerrelatie van gynaecologische kankerpatiënten: het perspectief van de vrouw

  • Auteur:
    G. Bos-Branolte, Y.M. Rijshouwer, E.M. Zielstra, H.J. Duivenoorden, J.B. Trimbos
  • Pdf openbaar:
    Yes

Als onderdeel van een onderzoeksproject naar de kwaliteit van leven van genezen gynaeclolgische kankerpatiënten, uitgevoerd in het Academisch Ziekenhuis te Leiden, werd nagegaan of na de ziekte bij beide partners verschuivingen zijn opgetreden in hun behoeften aan seksualiteit, intimiteit emotionele steun en communicatie. Het ging hierbij alleen om de visie van de patiënten. Uit vragenlijsten en interviews met 69 vrouwen bleek het behoeftenpatroon van de vrouwen na de ziekte meer veranderd te zijn dan dat van hun partners: de behoefte aan seksualiteit nam meer af en de behoeften aan intimiteit, emotionele steun en open communicatie namen meer toe dan die van hun partner. Afname van seksuele activiteit bleek niet te leiden tot negatieve veranderingen in de partnerrelatie. De kwaliteit van de partnerrelatie werd juister gedefinieerd door aanwezigheid van intimiteit, emotionele steun en open communicatie dan door seksualiteit. Een groot deel van de vrouwen had de indruk dat hun man, tijdens haar ziekte, behoefte had aan emotionele steun, maar dat hij die niet gekregen heeft. Het verdient aanbeveling om naast hulpverlening aan de ex-patiënten ook hulpverlening voor en onderzoek naar hun partners te ontwikkelen.

Meer in deze categorie:

ISSUES