Kunstmatige bevruchting en mensvisie

  • Auteur:
    M. Christiaens
  • Pdf openbaar:
    Yes

Een beroep op ieders autonome gewetensovertuiging is geen voldoende grond om uiteenlopende gedragspatronen, die consequenties hebben voor de vrije autonomie van derden, stilzwijgend naast elkaar te laten functioneren. De eisen van de sociale rechtvaardigheid maken een ethische discussie onontbeerlijk. Verschil van opvatting is doorgaans terug te voeren tot een verschillende visie op de mens en op zijn intermenselijke verantwoordelijkheid. Een confrontatie van zienswijzen kan slechts vruchtbaar zijn indien de filosofisch-ethische vooronderstellingen ervan geÙxpliciteerd worden. Deze bijdrage tracht de antropologische onderbouw van een KID-visie (KID = Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma) te verwoorden: Wat is ouderschap? Wat is infertiliteit? Onder welke voorwaarden kan KID heilzaam zijn Ún voor het paar Ún voor het komende kind?

Meer in deze categorie:

ISSUES