De rol van geslachtshormonen bij seksualiteit van vrouwen: bevindingen en bedenkingen

  • Auteur:
    A. Broersen
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel bevat eem overzicht em kritische bespreking van literatuur aangaande de rol van geslachtshormonen bij vrouwelijke seksualiteit over ongeveer de afgelopen 10 jaar. Eerst wordt behandeld hoe men in onderzoek op dit gebied omgaat met vrouwelijke seksualiteit en met hormonen als onderzoeksvariabelen. Daarna komen bevindingen aan de orde van respectievelijk menstruatiecyclusen menopauzeonderzoek, waarin dit onderwerp bestudeerd is. Seksualiteit van vrouwen werd aanvankelijk vooral met oestrogenen in verband gebracht. Het lijkt echter steeds waarschijnlijker dat ook androgenen een rol spelen bij vrouwelijke seksualiteit. Voor toekomstig onderzoek wordt het belang benadrukt van nieuwe theorievorming, vanuit een interactioneel model.

ISSUES