De relatie tussen kwaliteit van leven en vaginisme

  • Auteur:
    Ada Rosier, Constance Drossaert, Jolanda de Vries, Lida Vrij-Hoogendoorn
  • Pdf openbaar:
    Yes

Doel: Het eerste doel van deze studie was om de kwaliteit van leven van vrouwen met vaginisme op verschillende domeinen te onderzoeken. Een tweede doel was een vergelijking van kwaliteit van leven tussen vrouwen met primair en secundair vaginisme.
Methode: Online-onderzoek waaraan 142 vrouwen deelnamen met primair vaginisme en 42 vrouwen met secundair vaginisme. Kwaliteit van leven werd kwantitatief gemeten met de World Health Quality of Life Assessment Bref (WHOQOL-BREF) en kwalitatief met open vragen naar de invloed van de klacht op het dagelijkse leven en naar het grootste probleem dat door de vaginistische reactie wordt veroorzaakt. De WHOQOL-BREF domeinscores van de deelneemsters werden vergeleken met die van een normgroep van vrouwen uit de algemene Nederlandse populatie met vergelijkbare leeftijd.
Resultaten: Het niveau van kwaliteit van leven bij vrouwen met een vaginistische reactie op de ‘Algehele kwaliteit van leven en gezondheid’ en op drie van de vier domeinen lag lager dan bij de vergelijkingsgroep. Tussen vrouwen met primair en secundair vaginisme werden uitsluitend significante verschillen gevonden op ‘Algehele kwaliteit van leven en gezondheid’. Uit het kwalitatieve onderzoek bleek dat met name negatieve gevoelens zoals schuld, angst en aantasting van het gevoel van eigenwaarde en een verslechterde partnerrelatie genoemd werden als negatief gevolg van het vaginisme. Afname van de kwaliteit van de partnerrelatie speelde vooral bij vrouwen met secundair vaginisme een rol.
Conclusie: Hoewel er geen duidelijke verschillen bestaan in kwaliteit van leven tussen primair en secundair vaginisme, is uit de resultaten van de studie gebleken dat vaginisme een aandoening is die ingrijpend kan zijn op de kwaliteit van leven. Toekomstige studies zijn nodig om meer duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van de impact van vaginisme op de dimensies van kwaliteit van leven.

ISSUES