Transgenderisme

  • Auteur:
    Paul Vennix
  • Pdf openbaar:
    Yes

Aan de hand van de resultaten van het NISSO-onderzoek naar travestie wordt het concept transgenderisme evenals travestie en transseksualiteit gedetailleerd gekenschetst. Overeenkomsten en verschillen tussen travestieten, transgenderisten en transseksuelen worden besproken met betrekking tot: (1) de sterkte van de genderidentiteitssubsystemen; (2) de betekenis van het dragen van vrouwenkleding; (3) de sterkte en aard van genderdisforische gevoelens en de behoefte aan een geslachtsaanpassende behandeling; (4) seksueel gedrag en fantasie. Specifieke problemen van transgenderisten worden besproken en richtlijnen voor een gedeeltelijke geslachtsaanpassende behandeling worden voorgesteld. Daarnaast wordt het genderdichotome denken in onze cultuur aan de kaak gesteld. Geconcludeerd wordt dat in geval van transgenderisme vrijheid van gender noodzakelijk is.

ISSUES