Seksuologisch onderzoek in Nederland: een voorlopige en gedeeltelijke balans

  • Auteur:
    B. Buunk
  • Pdf openbaar:
    Yes

Als coördinator van de sectie onderzoek van de vereniging voor seksuologie nam de auteur het initiatief om de balans op te maken van het medische, biologische en sociaalwetenschappelijk onderzoek dat er in Nederland op seksuologisch terrein is verricht. Daarbij ging het niet alleen om een beschrijving, maar ook om een evaluatie. Het idee was dat een indruk verkregen moest worden van wat het Nederlandse onderzoek op dit terrein feitleijk heeft opgeleverd, waar de sterke en zwakke punten liggen van het Nederlandse onderzoek, mede bezien in het kader van de internationale stand van zaken. Het werd tevens van belang geacht leemtes te signaleren en zich te bezinnen op de richtingen die in toekomstig onderzoek aandacht dienden te krijgen. De bedoeling was een discussie op gang te brengen tussen onderzoekers onderling, en tussen praktijkmensen enerzijds en onderzoekers anderzijds.

Meer in deze categorie:

ISSUES