Gender tussen noodlot en maakbaarheid. Over wensen en grenzen in de transgenderzorg

  • Auteur:
    Peter Leusink
  • Pdf openbaar:
    Yes

Samenvatting

Aan de hand van een beschrijving in grote lijnen van de stand van zaken over de etiologie, diagnostiek en behandeling van genderincongruentie, wordt bepleit dat zorg op maat, in dialoog en met behoud van diversiteit een noodzakelijk vertrekpunt zou moeten zijn in de transgenderzorg. Deze conclusie nodigt hulpverleners uit een visie te ontwikkelen die recht doet aan de autonomie van de transpersoon met behoud van zorgvuldigheid.

ISSUES