Hypnotherapie voor erectiestoornissen

  • Auteur:
    O. van der Hart, G. Schurink
  • Pdf openbaar:
    Yes

Hypnotherapie kan een zinvolle bijdrage leveren in de behandeling van een ruime verscheidenheid van problemen. Dit artikel geeft een overzicht van de diverse hypnotherapeutische benaderingen van erectie-stoornissen zoals die in de literatuur beschreven zijn. Hypnose kan toegepast worden om de klachten suggestief te beīnvloeden, ter facilitatie van imaginatie-procedures en om verdrongen of onbewuste factoren bloot te leggen. Mede aan de hand van casuīstische voorbeelden worden de verschillende methoden besproken.

ISSUES