Hedendaagse psychoanalytische opvattingen over seksualiteit

  • Auteur:
    Paul Wijts
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel wordt een beeld geschetst van een aantal recente opvattingen binnen de psychoanalyse over seksualiteit. Met name wordt de object-relatietheorie in relatie tot seksualiteit beschreven. Conclusie is dat de hedendaagse psychoanalyse nog steeds (opnieuw?) waardevolle bijdragen kan leveren aan het begrijpen van seksualiteit en de vele vormen daarvan.

Meer in deze categorie:

ISSUES