Seksuele gezondheid bij transvrouwen: Een onderzoek naar relevante aspecten van seksuele gezondheid en gewenste zorg voor en na de vaginoplastiek

  • Auteur:
    Daniëlle (B.A.) Kroeze, Tim R. Schäfer & Sarah M. Burke
  • Pdf openbaar:
    No

Samenvatting

Een geslachtsbevestigende operatie heeft grote invloed op de zelfbeleving, sociale relaties, de lichamelijke en men- tale gezondheid van transgender personen. Eerder onderzoek heeft gewezen op het belang van het begrijpen van de verandering van seksuele gezondheid en het ervaren van het genitaal pre- en post-vaginoplastiek bij trans vrouwen. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de diverse relevante aspecten van seksuele gezondheid bij trans vrouwen voor en na de vaginoplastiek. Daarnaast was er oog voor de zorg die trans vrouwen wensen rondom de genitale genderbevestigende operatie. Dit artikel beschrijft een kwalitatief onderzoek, waarbij middels een fo- cusgroep onder zorgverleners van het genderteam binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en zeven diepte-interviews met trans vrouwen na vaginoplastiek data zijn verzameld. De verzamelde gegevens zijn ver- volgens geanalyseerd middels thematische analyse. In het antwoord op de vraag welke relevante aspecten rondom het onderwerp seksuele gezondheid voor en na vaginoplastiek meespelen bij trans vrouwen konden vijf verschillende thema’s met bijbehorende deelthema’s worden geïdentificeerd, te weten: seksuele activiteit, mentaal welzijn, part- nerrelatie, vormgeving van seksualiteit en zichzelf postoperatief ontdekken. In de inrichting van de zorg rondom sek- suele gezondheid voor en na de vaginoplastiek bleek het voor trans vrouwen vooral belangrijk op een open manier in gesprek te gaan met de zorgverleners en tijd te nemen om dit onderwerp te bespreken tijdens de postoperatieve controles.

Ondanks de beperkingen binnen dit onderzoek, zoals includering van een kleine onderzoekspopulatie en het risico op onderzoeksbias door de plaats van de onderzoeker binnen het genderteam van het UMCG, konden er duidelijke hoofdthema’s en deelthema’s worden gevonden die een belangrijke rol spelen in de seksuele gezondheid van trans vrouwen. Wij adviseren de genoemde thema’s als leidraad te gebruiken binnen de gesprekken tijdens postoperatieve controles.

 

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken.

Wachtwoord vergeten?

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

ISSUES