Een typologie van huisartsen met betrekking tot seksuele hulpverlening

  • Auteur:
    J. Frenken
  • Pdf openbaar:
    Yes

Een willekeurige selectie van Nederlandse huisartsen (N=137) en een selecte groep van 50 huisartsen die een uitgebreide seksuologie-nascholing hadden gevolgd werden geinterviewd. Onderwerpen waren: het aantal patiënten met seksuele voorlichtingsvragen en seksuele problemen dat door de huisartsen gedurende de week voorafgaande aan het interview werd gezien week, hun taakopvatting betreffende het helpen bij seksuele problemen, de belemmeringen die zij ervoeren bij de hulpverlening en hun seksuele kennis, counseling mogelijkheden en seksuele attitudes. Met een hiërarchische clusteranalyse procedure werden vier typen huisartsen ontdekt: de voorlopers (17%), de achterblijvers (18%), het ambivalente type (31%), en het terughoudende type (34%).

Meer in deze categorie:

Eerder artikel
Premaritale coïtus

ISSUES