De val van de man

  • Auteur:
    P. Vennix
  • Pdf openbaar:
    Yes

Het manbeeld dat de laatste decennia op de voorgrond treedt is overwegend negatief gekleurd. Dit heeft geleid tot bepaalde veranderingen in de perceptie van 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid'. De macho is uit. Vrouwen zoeken nu overwegend een geëmancipeerde man. Nogal wat mannen zijn op zoek naar een nieuwe identiteit die vaak strijdig blijkt met hun seksuele verlangens. Ook bij feministische vrouwen is vaak sprake van discrepanties tussen hun seksuele verlangens en hun identiteit. Seksuele omgangsregels blijken dan ook gemakkelijker te veranderen dan seksuele verlangens.

ISSUES