Classificatie van extrafamiliale pedoseksuelen deel II: SCEP-1: Het MTC:CM3 systeem herbekeken

  • Auteur:
    Siegfried Koeck, Dirk de Doncer, Wim Huys en Jan Winter
  • Pdf openbaar:
    No

Het klasseren van een ambulante steekproef extrafamiliale pedoseksuelen (N = 124) gebruik makend van een Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke MTC:CM3 criteria levert aanvaardbare tot bevredigende betrouwbaarheidscoëfficiënten op. Tevens wordt enige ondersteuning gevonden voor de begripsvaliditeit. Een kritische inhoudsanalyse toont echter aan dat bepaalde criteria voor meerdere interpretaties vatbaar zijn en het systeem de diversiteit binnen de ambulante steekproef niet helemaal bestrijkt. Nieuwe typen van plegers met een hoge mate van contact met kinderen worden geïdentificeerd en een gebruiksvriendelijke checklist, de SCEP-1 (De Doncker, Koeck, Huys & Winter, 2005) werd ontwikkeld. Deze theoretische analyse vertegenwoordigt een volgende, constructieve stap in de ontwikkeling van een optimaal classificatiesysteem voor pedoseksuelen.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES