De ontwikkeling van intimiteit; een ontwikkelingspsychologisch model gekoppeld aan een model van de gevolgen van seksueel misbruik

  • Auteur:
    M. Delfos
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel presenteert een model van de ontwikkeling van intimiteit gedurende de menselijke levensloop, vervat in 13 fasen, van geboorte tot dood. De fasen van intimiteit worden geplaatst in het licht van ontwikkelingspsychologische principes. Behandeld worden de verschillende levenstaken die de mens moet leren beheersen en de versmalling van intimiteit naar seksualiteit. Er worden nieuwe definities van intimiteit en tederheid gepresenteerd. Synchroon aan het model van intimiteit wordt een model van de gevolgen van seksueel misbruik gedurende de verschillende levensfasen gepresenteerd.

Meer in deze categorie:

ISSUES