Buitenrelationele seks: een toets en uitbreiding van het model van beredeneerd gedrag

  • Auteur:
    A.P. Buunk, A.B. Bakker
  • Pdf openbaar:
    Yes

Vanuit het gezichtspunt van de theorie van beredeneerd gedrag werd de intentie tot buitenrelationele seks onderzocht in twee steekproeven, die werden ondervraagd voor en na de ontdekking van het AIDS-virus. Uit de resultaten blijkt dat in beide steekproeven attitudes en subjectieve normen onafhankelijke voorspellers waren van de intentie tot buitenrelationele seks. Het waargenomen gedrag van anderen bleek echter daarnaast een onafhankelijke voorspeller van deze intentie, en in Studie 2 bleek zelfs dat de waargenomen gedragsintentie bij anderen het effect van de waargenomen sociale norm liet verdwijnen. Voorts bleek dat in Studie 2 de intentie tot buitenrelationele seks ook werd voorspeld door de waargenomen controle over dit gedrag. Tenslotte kwam in beide studies naar voren dat het gedrag in het verleden een additioneel, direct effect had op intenties. De implicaties voor de conceptualisering van de normatieve component, en voor de rol van gewoontes in attitude-gedragsmodellen worden uiteengezet.

ISSUES