Seksuele problemen bij adolescenten

  • Auteur:
    W. Vandereycken
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van seksuele problemen zoals die zich onder diverse vormen bij adolescenten kunnen voordoen. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen storingen in de timing van de puberteit, seksuele angsten (t.a.v. seksueel contact of t.a.v. eigen seksuele identiteit), 'opvallend' seksueel gedrag en gevolgen van seksueel misbruik. Enkele aspecten worden benadrukt die belangrijk kunnen zijn in de eerstelijnsopvang van deze problemen.

ISSUES