Reacties van kleine kinderen op het ontdekken van genitale verschillen

  • Auteur:
    P. van Drunen
  • Pdf openbaar:
    Yes

Freud's hypothesen over de psychologische reacties van kleine kinderen op de ontdekkingen van de genitale verschillen tussen mannen en vrouwenm hebben veel invloed gehad op de psychoanalytische theorievorming. In het onderstaande wordt nagegaan welke resultaten wetenschappelijk onderzoek naar deze reacties heeft opgeleverd. Geconcludeerd wordt dat er opvallend weinig bekend is over wat kinderen voelen en denken, wanneer ze genitale verschillen tussen de seksen ontdekken. Onderzoek op dit gebied is en bijzonder schaars en dubieus van kwaliteit. De verschillende onderzoeksresultaten spreken elkaar verder op belangrijke punten tegen.

ISSUES