Onbewuste processen bij de activering van het seksuele systeem

  • Auteur:
    Marjon Voorsteegh & Mark Spiering
  • Pdf openbaar:
    Yes

Bewuste seksuele gevoelens zijn niet noodzakelijk bij de activering van het seksuele systeem. In dit artikel wordt de rol van onbewuste processen bij de evaluatie van seksuele stimuli en het genereren van een seksuele respons bestudeerd. Eerst wordt verduidelijkt dat seks beschouwd kan worden als emotie. Hierna wordt een invloedrijk model besproken, het "twee routen model" van LeDoux (1996). Uit dit model blijkt via welke routen in het brein emotionele informatie wordt verwerkt. Mogelijk kan dit model worden gegeneraliseerd naar de seksuele respons. Besproken wordt een vergelijkbaar seksuologisch model van Janssen, Everaerd, Spiering en Janssen (2000). De empirische onderbouwing hiervan wordt toegelicht en het geheel wordt in breder perspectief geplaatst.

ISSUES