Geschiedenis en koncept van de seksuologie

  • Auteur:
    E.S. Haeberle
  • Pdf openbaar:
    Yes

Met deze geschiedenis van de seksuologie wordt beoogd het verkeerde of te beperkte begrip, als gevolg van het vernietigen door de Nazi's van het werk van de vroege Europese seksuologen, te herstellen. Beschreven worden de vooroorlogse seksuologie, Hirschfeld c.s., de sluiting van zijn instituut in 1933, de heropstanding in de VS - Kinsey, Masters en Johnson. opkomst van de sekstherapie, John Money, de recente terugkeer naar de vooroorlogse seksuologische traditie in Europa en de VS.

ISSUES